doğru kordaj çekim

Raketinize kordaj çekilirken doğru tekniğin uygulanması hem raketinizin deformasyona uğramaması açısından hem de kordajın oyununuza olan etkisini olumlu yönde geliştirmesi açısından önemlidir.

Maalesef ülkemizde çoğu kordaj çekim noktasında eski alışlanlıkların kulaktan kulağa aktarılması sonucunda oluşmuş, kordaj çekimi konusunda yapılan araştırmalar ve yeni ölçüm cihazları ile raket malzemesinin kordaj çekimi üzerine olan etkileri gözlemlenerek elde edilen bilimsel veriler ve raket üreticilerinin tavsiyelerini gözardı eden yöntemler kullanıldığından, kordajdan beklediğiniz performansı alamadığınız gibi, raketinizin malzeme yapısının bozularak kullanım ömrünün kısalmasına sebep olmaktadır.

DİKEYLER (Ana Kordajlar-MAINS):
Ülkemizde yapılan en göze çarpan yanlış kordaj örme işlemine raketin kısa tarafından ve düğüm üzerinden yük uygulanarak başlanmasıdır. Bu uygulama hem raketin en zayıf olduğu noktadan, hem de makinaların raket sabitleme noktalarının rakete en az destek sağladığı bölüm üzerinden ve raket üzerinde eşit dağılımlı yük yokken rakete yük uyguladığınız için raket yapısını zorlamakta ve kafa yapısında deformasyona ve malzeme yorgunluğuna sebep olmaktadır. Bu başlangıç yönteminde bir diğer sorun ise yükün atılan düğüm üzerine uygulanması nedeniyle düğüm grommet (kordajın geçirildiği delikler) içine doğru kaçmakta ve bu plastik malzemeler kısa sürede özellğini kaybetmektedir.

DOĞRU YÖNTEM, kordaj çekim işlemine raketin orta noktasından başalamaktır. Böylelikle hem makinanın raketi en iyi sabitlediği noktalardan ilk yük uygulanmış olur, hem de sağ ve sol taraftan birer dikey kordaj çekilerek yükün eşit olarak rakete dağıtılması sağlanacak, raketin yapısı zarar görmeyecek ve malzeme yorgunluğu oluşmayacaktır.

HİÇBİR RAKET ÜRETİCİSİ TARAFINDAN KORDAJ ÖRME İŞLEMİNE RAKETİN KISA KENARINDAN VE DÜĞÜM ÜZERİNE YÜK UYGULANMAK SURETİYLE BAŞLANMASI TAVSİYE EDİLMEMEKTE, BU ŞEKİLDE ÇEKİLMİŞ RAKETLER İÇİN GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR.

YATAYLAR (ÇAPRAZ KORDAJLAR)
Yatay kordajların çekilmesi işlemine raketin üst tarafından başlanılmalı ve boğaz tarafında bitirilmelidir. İşlemin bu şekilde yapılması raket çerçevesinde oluşan yükün ve son düğümün raketin en dayanıklı bölümü olan boğaz bölümünde toplanarak malzeme deformasyonunun önlenmesi için önemlidir.

Bu yöntemin diğer bir olumlu etkisi yatayların örülmesi esnasında oluşan sürtünmeden en az etkilenen kordaj blümünün raketin üst tarafında bırakılarak kordajın özelliğini koruyan bölümünün topla vuruş alanına örülmesinin sağlanmasıdır. Bu teknikle yapı olarak hassas kordajlar olan doğal bağırsak ve multiflament kordajların ömrünün de uzaması sağlanmaktadır.

Bu yöntemi uygulanabilmesi için dört düğüm olarak adlandırılan, ana kordajların ve çapraz kordajların iki ayrı parça olarak çekilmesi gerekmektedir. Ayrıca tek parça çekim işleminde de ağer teknisyeniniz biliyorsa Around the World (ATW) adı verilen yöntemle yatayların yukarıdan başlanması mümkündür.

Kordaj çekiminde öne çıkan diğer önemli bir konu düğümlerdir. Çekim esnasında profesyonel düğümler kullanılması kordaj performansı ve tansiyon tutuculuğu açısından önemlidir.

Bir yanıt yazın